Paslaugos
Spausdinti
 
 
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
 
TARYBA
 
 
 
 
SPRENDIMAS
 
DĖL VAIKO MAITINIMO KAINOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIOSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO
 
 
 
 
 
2018 m. gegužės 24 d. Nr. T1-94
 
Plungė
 
 
 
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
 
1. Nustatyti vieno vaiko dienos maitinimo kainą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose:
 
1.1. lopšelio grupės vaikams – 1,80 Eur;
 
1.2. darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams – 2,10 Eur;
 
1.3. lopšelio-darželio „Pasaka“ naktinės specialiosios  grupės vaikams – 2,10 Eur.
 
2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-288 „Dėl vaiko maitinimo normų Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo“.
 
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.
 
 
 
 
 
 
 
Savivaldybės meras                                  Audrius Klišonis

 

 

 

Už darželį galima sumokėti pervedant pinigus į

Luminor banko sąskaitą

 

Nr.LT814010043000155186

 

BŪTINA: nurodyti grupę, vaiko vardą, pavardę, už kurį mėnesį mokama.   Pervesti tikslią pinigų sumą.

 

 

Mokestis už vaikų išlaikymą darželyje

 

(maitinimo normos patvirtintos Savivaldybės tarybos sprendimu)

 

 

 

 

1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 100 % - 2,10 Eur.

2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs) – 70% - 1,47 Eur.

3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 75% - 1,57 Eur.

4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% - 0,94 Eur.

5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) - 30% - 0,63 Eur.

6. Maitinimas 1 kartą ( pusryčiai) - 25 % -0,53 Eur.

Už 21 lankytą dieną su 3 kartų maitinimu – 44,10 Eur.

70% - 30,87 Eur.

75% - 32,97 Eur.

45% - 19,74 Eur.

25% - 11,13 Eur.

Skaičiuojamas papildomas 0,30 Eur. mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų).

Viso už 21 lankytą dieną su 3 k. maitinimu – 50,40 Eur.

 

 

 

 

 

 

Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje

 

 

 

 

1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 100 % - 1,80 Eur.

2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs) – 70% - 1,26 Eur.

3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 75% - 1,35 Eur..

4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% - 0,81 Eur.

5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) - 30% - 0,54 Eur.

6. Maitinimas 1 kartą ( pusryčiai) - 25 % - 0,45 Eur..

Už 21 lankytą dieną su 3 kartų maitinimu – 37,80 Eur.

70% - 26,46 Eur.

75% - 28,35 Eur..

45% - 17,01 Eur.

25 % - 9,45 Eur.

Skaičiuojamas papildomas 0,30 Eur. mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų).

Viso už 21 lankytą dieną su 3 k. maitinimu – 44,10 Eur.