Menu Close

Laisvos vietos

Laisvos vietos:

Grupė Laisvos vietos Gimimo metai
Volungėlė 2 2015

 

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ skelbia atranką

Virėjo pareigoms (1 etatas) užimti

Įstaiga Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“, A. Jucio 38, Plungė, 90151
Skelbimo įvadas Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ skelbia pretendentų atranką virėjo pareigoms užimti nuo 2021 m. sausio 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas, darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII – 198, galiojanti suvestinė redakcija 2020-09-01).

Atlyginimas – 704,00 – 1355,20 Eur/mėn. už 1 etatą, neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais).

Pareigos Virėjas
Reikalavimai ·    Virėjo pareigoms priimamas dirbti asmuo, ne jaunesnis, kaip 18 metų, turintis virėjo kvalifikaciją, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą bei išklausęs higienos įgūdžių kursą, susipažinęs su geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms.

·    Virėjas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:

1. norminius ir teisinius maisto gamybos technologijos aktus;

2. gaminių konstrukciją ir produktų sudėtį;

3. pagrindinius technologijos įrengimus ir jų darbo principus;

4. žaliavų, medžiagų, paruoštos produkcijos technologinius reikalavimus;

5. technologinius procesus ir gamybos režimus.

Funkcijos 1.  Tiksliai pagal svorį priimti iš sandėlio ir panaudoti produktus;

2.  maistą gaminti griežtai laikantis Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų, ikimokyklinių įstaigų higienos normų ir taisyklių, vadovaujantis patiekalo receptūros technologinėmis kortelėmis;

3.  užtikrinti, kad į grupes išduodamas maistas būtų reikiamos temperatūros, atitiktų nustatytas svorio normas;

4.  užtikrinti, kad maistas į grupes būtų išduodamas griežtai laikantis nustatyto grafiko;

5.  markiruoti ir prižiūrėti virtuvės inventoriaus, įrengimų, indų švarą, tvarką, saugumą;

6.  esant reikalui vykdyti visus pagalbinius darbus, būtinus normaliam virtuvės darbui užtikrinti;

7.  atsakingai pildyti reikiamus savikontrolės žurnalus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1.    prašymas leisti dalyvauti atrankoje Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktoriaus vardu;

2.    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3.    išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

4.    gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas;

5.    atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data Dokumentus su nuoroda „Virėjasiki 2019-12-09 16.00 val. galima siųsti el. paštu rutele@plunge.lt, ar registruotu laišku adresu A. Jucio 38, Plungė, 90151.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui.

Kvietimo pokalbiui data – 2020 m. gruodžio 11 d.

  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui
Atranka 2020 m. gruodžio 17 d. 10.00 val.
Kontaktinė informacija Plungės l. d. „Rūtelė“ direktorė Kristina Valienė

Tel. 8 671 17902; el. P.: rutele@plunge.lt

Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė

Kristina Valienė