Menu Close

Maitinimas

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS
3 SAVAIČIŲ MENIU

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA    SPRENDIMAS DĖL VAIKO MAITINIMO KAINOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIOSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. T1-94 Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vieno vaiko dienos maitinimo kainą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose:
1.1. lopšelio grupės vaikams – 1,80 Eur;
1.2. darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams – 2,10 Eur;
1.3. lopšelio-darželio „Pasaka“ naktinės specialiosios  grupės vaikams – 2,10 Eur.
2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-288 „Dėl vaiko maitinimo normų Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo“.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

Savivaldybės meras                                  Audrius Klišonis

Už darželį galima sumokėti pervedant pinigus į
Luminor banko sąskaitą
Nr.LT814010043000155186
BŪTINA: nurodyti grupę, vaiko vardą, pavardę, už kurį mėnesį mokama.   Pervesti tikslią pinigų sumą.

Mokestis už vaikų išlaikymą darželyje
(maitinimo normos patvirtintos Savivaldybės tarybos sprendimu)

1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 100 % – 2,10 Eur.
2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs) – 70% – 1,47 Eur.
3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 75% – 1,57 Eur.
4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% – 0,94 Eur.
5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) – 30% – 0,63 Eur.
6. Maitinimas 1 kartą ( pusryčiai) – 25 % -0,53 Eur.

Už 21 lankytą dieną su 3 kartų maitinimu – 44,10 Eur.

70% – 30,87 Eur.
75% – 32,97 Eur.
45% – 19,74 Eur.
25% – 11,13 Eur.

Skaičiuojamas papildomas 0,30 Eur. mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų).

Viso už 21 lankytą dieną su 3 k. maitinimu – 50,40 Eur.

Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje

1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 100 % – 1,80 Eur.
2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs) – 70% – 1,26 Eur.
3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 75% – 1,35 Eur..
4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% – 0,81 Eur.
5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) – 30% – 0,54 Eur.
6. Maitinimas 1 kartą ( pusryčiai) – 25 % – 0,45 Eur..

Už 21 lankytą dieną su 3 kartų maitinimu – 37,80 Eur.

70% – 26,46 Eur.
75% – 28,35 Eur..
45% – 17,01 Eur.
25 % – 9,45 Eur.

Skaičiuojamas papildomas 0,30 Eur. mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų).

Viso už 21 lankytą dieną su 3 k. maitinimu – 44,10 Eur.