Menu Close

Šventinis rytmetis „Draugystės spindulėliai“

Šį pavasarį netikėtai užsimezgusi draugystė su Plungės specialiojo ugdymo centro bendruomene tęsiasi. Tad su didžiausiu malonumu priėmėme kvietimą drauge organizuoti bendrą renginį „Draugystės spindulėliai“. Jo metu ne tik klausėmės specialiojo ugdymo centro mokinių nuotaikingų dainelių, nuoširdžiai suvaidintos pasakos „Apie žveją ir žuvelę“, bet ir drauge dainavome, šokome. Mūsų „Linksmučių“ grupės ugdytiniai  (meninio ugdymo mokytoja L. Doviltienė ir pedagogė L. Pakalniškytė) pristatė meninę programą „Ganau, ganau aveles…“. Papasakojo apie piemenėlių gyvenimą, ganymo tradicijas, apeigas, pamėgdžiojo gyvulėlių bei paukščių balsus, dainavo, muzikavo. Savo naujuosius draugus pakvietė į bendrus ratelius, liaudiškus žaidimus. Grįžę į darželį vaikai dalijosi patirtais įspūdžiais ir itin džiaugėsi susiradę naujų draugų.