Menu Close

Švęskime Lietuvą

PIRMASIS ETWINNING PROGRAMOS PROJEKTAS NEPRISVILO – RŪTELIUKAI „ŠVENTĖ LIETUVĄ“

Alytaus l/d „Boružėlė“ mokytojos Robertos Raudonienės inicijuotas respublikinis pilietiškumo ir kūrybiškumo projektas „Švęskime Lietuvą“ eTwinning platformoje sujungė daugiau nei 100 šalies ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų. Į projektą noriai įsijungė ir visa l/d „Rūtelė“ bendruomenė, suskatusi vėl netradiciškai pažvelgti į kiekvienam lietuviui svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Net šešias savaites trukusio projekto metu stiprinome ugdytinių tautinio tapatumo ir bendrumo jausmą. Atlikdami numatytas ir spontaniškai kilusias, vaikų pasiūlytas veiklas, ugdytiniai atskleidė savo ir draugų kūrybines galias, patyrė pažinimo ir atradimo džiaugsmą, ugdėsi gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, puoselėjo pagarbos ir pasididžiavimo Tėvyne jausmą. Įstaigos bendruomenė paniro į projekto partnerių pasiūlytas veiklas, savaitines kūrybines veiklas ir užduotis praturtino savomis mintimis, noriai jomis dalijosi su kolegomis.
eTwinning projektas „Švęskime Lietuvą“ buvo suskaidytas į šešias savaitines temas, puikiai atskleidusias lietuvio tapatybę bei leidusias laisvai improvizuoti Gimtinės, Tėvynės, Šalies temomis.
I savaitę prisiminėme, o mažieji lopšelinukai pirmą kartą susipažino su Lietuvos simboliais – žiūrėjome filmukus, nagrinėjome žemėlapius, analizavome Plungės, Žemaitijos, Lietuvos herbą bei vėliavą, kalbėjome apie simbolinį Lietuvos paukštį, medį, gėlę. Kiekviena grupė kūrė Lietuvos vėliavą iš įvairiausių medžiagų, noriai įsitraukėme į Plungės KC akciją – konkursą „Vėliava tavo languose“.
II savaitė buvo skirta kūrybiniams darbams – dalyvavome STEAM kūrybinėse dirbtuvėse „Ten pasakų šaly“ – statėme pilis su bent viena besisukančia detale, bandėme atkurti pasirinktos Lietuvos pilies maketą projekte „Pilys mena Lietuvos didybę“. Lopšelinukai kūrė meninius darbus tema „Lietuva mano širdyje“.
III savaitė  – tautinio kostiumo, liaudies šokio ir dainos savaitė. Darželyje suorganizavome tautinio kostiumo parodą, joje vaikai galėjo apžiūrėti, pačiupinėti, pasimatuoti Žemaičių šeimos – mergaitės, berniuko, merginos, moters bei vyro – tautinį kostiumą, apsijuosti žemaitiškomis juostomis, pasimatuoti vyriškus aulinius batus bei moteriškus aulinukus, apsigaubti skaromis, prisimatuoti skrybėles bei „karūnas“, išbandyti klumpių bei vyžų patogumą. Stenduose buvo galima susipažinti su kitų etninių regionų (Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Pajūrio kraštas) tautiniu kostiumu, rasti panašumų ir skirtumų su Žemaitijos regiono kostiumu. Vaikams buvo sudaryta galimybė ir patiems pasipuošti tautiniu kostiumu, jį dėvėti dalį dienos, taip suteikiant galimybę prisiliesti prie krašto istorijos. Visą savaitę darželio erdvėse skambėjo liaudies šokiai, dainos, eiti rateliai, grota liaudies instrumentais.
IV savaitę virtualiai keliavome po Lietuvą – lankėmės Jūrų, Gintaro, Plungės, Valdovų rūmų ir kituose muziejuose, kūrėme muziejų ekspozicijas savose grupėse – čiupinėjome klumpes, įnagius, įrankius, senovinius rakandus, riterių šarvus. Virtualių akinių pagalba aplankėme Neringą bei Vilnių. Ikimokyklinukams pritaikėme apžvalginį filmuką apie Plungę, juo dalijomės su projekto partneriais, virtualiai keliavome po projekto partnerių gyvenamąsias vietas – Alytų, Radviliškį, Šiaulius, Klaipėdą, Rudaminą, Ramygalą, Ukmergę, Uteną.
V savaitę pasinėrėme į STEAM veiklas su Lietuvos trispalve – kūrėme, eksperimentavome, bandėme įsiminti ir įtvirtinti Lietuvos vėliavos spalvas. Trispalvės spalvas bandėme įtvirtinti sportuodami, atlikdami įvairias kūrybines užduotis, gamindami desertus. Prisiminėme senuosius lietuvių amatus – audimą, siuvinėjimą, pynimą.
VI savaitė buvo skirta žinių apie savo kraštą bei Lietuvą įtvirtinimui. Kiekviena grupė sukauptas ir pagilintas žinias apie Lietuvą pasitikrino trimis etapais – atlikdami sportines užduotis, įveikdami užduočių labirintus ar ieškodami paslėpto lobio, dalyvaudami viktorinose.
Dalyvavimas ilgalaikiame respublikiniame pilietiškumo ir kūrybiškumo projekte „Švęskime Lietuvą“ davė įvairiapusės naudos: mokytojai, besikeisdami gerąja patirtimi, pagilino tautinės savimonės puoselėjimo, IKT naudojimo ugdomojoje veikloje bei tautinės kultūros išsaugojimo ir perkėlimo į kasdienę veiklą kompetencijas, vaikai – kūrybiškumo, tautiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, inžinerijos kompetencijas.