Plungės lopšelio-darželio "Rūtelė" direktorės Kristinos Valienės

2017 m. veiklos ataskaita

 

Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorės Kristinos Valienės 2018 m. veiklos ataskaita

1 p.

2 p.

3 p.

4 p.

5 p.