Menu Close

Tėvų įmokų vaiko ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti ataskaita

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-293 nustatytas mėnesinis mokestis ugdymo ir bendroms reikmėms tenkinti – 9,50 Eur.
Mėnesinis mokestis gali būti naudojimas (Tėvų įmokų vaiko ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti Plungės lopšelyje-darželyje „Rūtelė“ naudojimo tvarkos aprašas, dir. įsak. Nr. V1-44, 2018-10-18):

  1. Ugdymo priemonėms įsigyti (lavinamiesiems žaidimams, metodinei, vaikų ir mokslinei literatūrai, vaizdinėms priemonėms, žaislams, sporto inventoriui, kitoms pagrindinėms ir papildomoms priemonėms ugdomajam procesui organizuoti, edukacinių aplinkų atnaujinimui ir steigimui);
  2. Įstaigos veiklai organizuoti (turimos technikos priežiūrai, kanceliarinių priemonių įsigijimui, ugdomosios aplinkos apipavidalinimui, internetinės svetainės administravimui, bendruomenės renginių organizavimui, vaikų sveikatos saugumui užtikrinti, sveikatai palankesnio gyvenimo būdo propagavimui, šiukšlių išvežimui, skalbinių priežiūrai, virtuvės bei skalbyklos darbo tęstinumo užtikrinimui);
  3. įstaigos patalpų (sanitarinių mazgų) funkcionavimui, apšvietimo, elektros instaliacijos priežiūrai ir būtinam remontui, privalomų mikrobiologinių tyrimų atlikimui, priešgaisrinės saugos ir darbuotojų darbo saugos priemonių įsigijimui, pastato priežiūrai ir kitoms reikmėms;
  4. ugdymo aplinkos kūrimui ir atnaujinimui, teritorijos priežiūrai ir atnaujinimo darbams, tiesioginiam ir netiesioginiam vaikų ugdymui skirtų patalpų remontui ir atnaujinimui;
  5. trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti (indai, įrankiai. patalynė, pagalvės, čiužiniai, užtiesalai lovoms, rankšluosčiai, darbo drabužiai, lauko įrengimai, baldai, įvairi technika, virtuvės ir skalbyklos technika, žaliuzės, roletai ir kt. )
    Priemonės ir paslaugos perkamos vadovaujantis lopšelio-darželio „Rūtelė“ viešųjų pirkimų taisyklėmis.

2024 metų I ketvirčio ataskaita

2023 metų IV ketvirčio ataskaita
2023 metų III ketvirčio ataskaita
2023 metų II ketvirčio ataskaita
2023 metų I ketvirčio ataskaita

2022 metų IV ketvirčio ataskaita
2022 metų III ketvirčio ataskaita
2022 metų II ketvirčio ataskaita
2022 metų I ketvirčio ataskaita

2021 metų IV ketvirčio ataskaita
2021 metų III ketvirčio ataskaita
2021 metų II ketvirčio ataskaita
2021 metų I ketvirčio ataskaita

2020 metų IV ketvirčio ataskaita
2020 metų III ketvirčio ataskaita
2020 metų II ketvirčio ataskaita
2020 metų I ketvirčio ataskaita