Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimas Nr. T1-283 “Dėl centralizuotos vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas,  įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo”

Prašymų pildymas ČIA

Vaikų priėmimo komisijos darbo reglamentas

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. DE-81 „Dėl prašymų priimti mokytis Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2022–2023 mokslo metais grafikų patvirtinimo“

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. DE – 81

 

PRAŠYMŲ Priėmimo į Plungės rajono savivaldybės ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRGRAMAS, 2022-2023 m. m. grafikas

Tėvai pildo (koreguoja) prašymus Siunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymo Tėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)
Nuolat
(visus metus)
Birželio 1 d. Birželio 2 d. – birželio 15 d.
Liepos 7 d.
(į laisvas vietas)
Liepos 8 d. – liepos 21 d.
Rugpjūčio 24 d.
(į laisvas vietas)
Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.