Menu Close

STRREAM

STRREAM darželyje

Darželio pedagogų bendruomenė, vadovaudamasi pakitusiu požiūriu į vaiką ir vaikystę, kuria ir diegia inovatyvias ugdymo praktikas, siekia aktyvaus, patirtinio, tyrinėjimais grindžiamo, natūralaus vaikų ugdymosi, paremto STRREAM ugdymo inovacijomis. STRREAM apima esmines XXI amžiaus mokymosi sritis: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, matematiką, menus, skaitymą – rašymą bei santykius su šalia esančiais.
STRREAM grindžiamo ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo tikslas – parengti vaikus spręsti problemas inovacijų kūrimo, kritinio ir kūrybinio mąstymo, bendradarbiavimo, veiksmingo bendravimo keliu atsižvelgiant į naują mokslo sukurtą informaciją. Menų įtraukimas didina technologinių ir inžinerinių disciplinų patrauklumą vaikams ir skatina kūrybiškumą. Į STRREAM veiklas įsitraukę ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikai domisi, samprotauja, tyrinėja, kuria ir išbando idėjas apie tai, kaip fizinis, socialinis ir biologinis pasaulis veikia, tarpusavio sąryšius. Integruotas skaitymas ir rašymas labai padidina informacijos prieinamumą vaikams, o akcentuojami santykiai su kitais – moko efektyvaus komunikavimo. STRREAM skatina vaikus būti smalsiais, domėtis, mąstyti, žaisti, abejoti ir užmegzti ryšį su juos supančiu pasauliu.
Pirmosios priemonės STRREAM veikloms darželį pasiekė dar 2020 m. pabaigoje. Įsigijome Ozobot BIT interaktyvių robotų – mažų, bet labai protingų robotų, skirtų išmokti programuoti. Jie apjungia mokslą, technologijas, inžineriją, meną, matematiką, ugdo loginį ir algoritminį mąstymą.
Antrasis didelis pirkinys, skatinantis vaikus domėtis STRREAM veiklomis, įstaigą pasiekė šiomis dienomis. Tai lietuviškos plastikinės kaladėlės „Ludo Turris“, skirtos gilintis į architektūrinę  bei inžinerinę tematiką. Konstruktoriais kuriami statiniai lavins vaikų smulkiąją motoriką, vaizduotę, gilins matematikos, inžinerijos, technologijų, menų bei tarpusavio santykių kompetencijas, leis pasijusti tikrais statybininkais – architektais.