Menu Close

Apie mus

APIE MUS, RŪTELIEČIUS

Lopšelyje-darželyje „Rūtelė“ linksma, nes mes kuriame ir puoselėjame tradicijas, kultūrinį gyvenimą, tenkinantį vaikų, tėvų, darbuotojų interesus ir poreikius. Įstaigos kultūra orientuoja į darželio bendruomenės ateitį, daug dėmesio skiriant vaikų saviraiškai, kūrybiškumui ir saviugdai. Darželyje gausu švenčių, pramogų, konkursų, parodų, edukacinių renginių, dalyvaujame regiono, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose bei projektuose, įvairiuose mieste organizuojamuose renginiuose. Mūsų vaikai daug keliauja po Žemaitijos kraštą, domisi Plungės istorija, puoselėja žemaičių tradicijas.

Lopšelio – darželio „Rūtelė“ bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, vykdo bendrus projektus, rengia parodas, koncertus, susitikimus su įžymiais visuomenės veikėjais. Įstaigoje sukurta ir nuolat atnaujinama bei papildoma materialinė – techninė bazė. Reikiamų darbo sąlygų užtikrinimas skatina pedagogų tobulėjimą, naujų darbo metodų taikymą, leidžia siekti geresnės ugdymo kokybės.

Sukurta ir nuolat puoselėjama saugi, sveika, erdvi, žaisminga, funkcionali ir estetiška vidinė ir išorinė aplinka, tenkina vaikų pažinimo, žaidimo, fizinio, emocinio ir socialinio saugumo, bendravimo su suaugusiuoju ir bendraamžiais, įvertinimo, pripažinimo, bendradarbiavimo, saviraiškos ir savirealizacijos poreikius.

 Prioritetinė įstaigos veiklos sritis – DARNI MOKYKLA

Darni mokykla – mokykla, ugdanti ir plėtojanti sveikatinimo ir sporto dvasią, pilietiškumą ir tautiškumą, mokanti ekologiško gyvenimo būdo, skiepijanti gamtosauginius įgūdžius, suteikianti tyrinėjimo ir atradimų džiaugsmą, atskleidžianti ugdytinių meninius gebėjimus.

Įgyvendindami darnaus vystymosi įgūdžių programą DARNI MOKYKLA bei įsitraukdami Lietuvos EKO mokyklų tinklą:

 1. ugdome vaikų gebėjimą stebėti, tyrinėti, suprasti ryšį tarp gyvybės ir ją supančio negyvojo pasaulio;
 2. mokome sveikatai palankaus gyvenimo būdo;
 3. formuojame bendruomenės elgesį, tikintis aplinkos išsaugojimo;
 4. kuriame sveiką ir darnią aplinką, siekiant realaus rezultato ir pritaikymo kasdienoje;
 5. ugdome bendruomenės sąmoningumą atsakingai ir taupiai naudojant gamtinius bei energinius išteklius;
 6. kuriame palankią fizinę ir socialinę aplinką, užtikrinančią reguliarų ir kasdienį fizinį aktyvumą ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikams bei visai bendruomenei;
 7. dalijamės gerąja patirtimi, ieškome bendradarbiavimo partnerių.

Įstaigoje siekiame glaudaus dirbančių pedagogų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimo, į kiekvieną  vaiką žiūrime kaip į individualybę – nelyginame jo su kitais,  dėmesį sutelkiame į tas vaiko asmenybės  galias, kurios yra nuspalvintos vaikystės esminių poreikių (būti mylimu, laukiamu, jaustis saugiai, patirti  džiugių, prasmingų emocijų), sudarome sąlygas surasti draugų, žaisti, bendrauti su kitais, realizuoti aktyvios veiklos poreikį, siekti būti savarankišku, kūrybišku ir gebėti išreikšti save.

 MES DŽIAUGIAMĖS, KAD…

 

 • Dalyvaujame „Pienas vaikams“ ir Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programose;
 • 2011-2017 m. m. dalyvavome tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“;
 • nuo 2015 m. aktyviai įsitraukiame į ilgalaikio sveikos gyvensenos ugdymo projekto „Sveikatiada“ veiklas;
 • 2016 m. įrengėme Basakojų taką, Žolinčių, mini daržą, kasmet ši erdvė plečiasi ir turtėja;
 • 2017 m. įsitraukėme į iniciatyvą „Sveikatai palankus“;
 • nuo 2017 m. įgyvendiname darnaus vystymosi įgūdžių programą DARNI MOKYKLA;
 • 2019 m. gavome „Aktyvios mokyklos“ vardą;
 • 2020 m. tapome Lietuvos EKO mokyklų tinklo nariais;
 • 2021 m. įsitraukėme į Lietuvos neformaliojo švietimo centro ilgalaikį projektą „Sveikata visus metus 2021“;
 • kasmet Telšių regiono ikimokyklinių įstaigų bendruomenes įtraukiame į darnaus vystymosi įgūdžių formavimą ir įtvirtinimą skatinančius ilgalaikius projektus;
 • esame aktyvūs ilgalaikio respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ dalyviai;
 • 2021 m. tapome vienu iš 30 Lietuvoje įsteigtų “PLAYMAKERS” centrų;
 • 2022 m. įsitraukėme į Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros ilgalaikį projektą „Sveikata visus metus 2022“;
 • 2022 m. įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla „Sveika mokykla“, parengta ir įgyvendinama „2023–2028 m. sveikatos stiprinimo programa „Rūteliukai sveikatukai“;
 • 2021-2023 m. dalyvavome ilgalaikėje prevencinėje programoje „Žaidimai moko“;
 • 2021-2023 m. įgyvendinome UEFA „Playmakers“ programą „Mergaičių futbolas“;
 • 2023 m.  darželis pripažintas įstaiga, teikiančia ekologiško viešojo maitinimo paslaugą;
 • nuo 2023 m. darželyje vyksta užsiėmimai „Šachmatų pradžiamokslis“;
 • 2023 m. įrengta universali sporto aikštelė;
 • nuo 2023 m.  įgyvendinama 2 metų trukmės socialinių emocinių įgūdžių programa „Antras žingsnis darželiams“;
 • 2023 m.  startuoja respublikinis projektas „Futboliukas“;

SVARIAUSI PASIEKIMAI

 

Data Veikla Organizatorius Įvertinimas
2023 m. Žemaitijos regiono konkursas „Skaitymai žemaitiškai” Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka  I vietos nugalėtojai
Respublikinė darnaus vystymosi įgūdžių programa „Darni mokykla“ Hobiverse ir Sostinės vaikų ir jaunimo centras Auksinis diplomas
Regioninis konkursas „Mano svajonių sodas“ UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Konkurso nugalėtojai
Laimėtas pagrindinis prizas
(mikrobiologinis maisto atliekų komposteris)
Ilgalaikis UEFA Playmakers projektas „Mergaičių futbolas“ UEFA ir Lietuvos masinio futbolo asociacija Padėka už UEFA Playmakers projekto įgyvendinimą ir prisidėjimą prie mergaičių futbolo populiarinimo Lietuvoje
Ilgalaikis respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ LTOK ir RIUKKPA Padėka už veiklų organizavimą įstaigoje 2023 m.
Renginys „Babrungiuko futboliuko turnyras 2023“ Plungės FK „Babrungas“ Padėka už geranorišką bendradarbiavimą populiarinant futbolą
2022 m. Respublikinė darnaus vystymosi įgūdžių programa „Darni mokykla“ Sostinės vaikų ir jaunimo centras Auksinis sertifikatas
Tarptautinis „Europos judumo savaitė 2022“ („Mobility week 2022“) LR Aplinkos ministerija Aplinkos ministro S. Gentvilo padėka už aktyvų dalyvavimą
Respublikinė „Ekologiškų maisto produktų skatinimo programa“ Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ministro K. Navicko padėka
LR Žemės ūkio rūmų pirmininko A. Svitojaus padėka
Respublikinė nuotraukų paroda „Sodo ir daržo gėrybės“ VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra Padėka, prizai
Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2022“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras LMNŠC „Geriausi mėnesio    darbai“(vasario, kovo, balandžio, birželio, rugsėjo, spalio mėn.)
2021 m. Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2021“ LMNŠC sveikatos ir saugos skyrius Projekto III vietos nugalėtojai
Virtuali rajoninė paroda rankdarbių paroda, skirta Kazimėrinėms Plungės KC Parodos laimėtojai
Regioninis Robotikos konkursas „Laisvi, gabūs, originalūs“ Telšių KC Padėka
specialus prizas
Respublikinis projektas „Sveikata visus metus“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras LMNŠC „Geriausi mėnesio    darbai“(vasario, kovo, balandžio, rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėn.)
Regioninis gaminių iš antrinių žaliavų konkursas „Suteik antrą šansą“, skirtas pasaulinei Žemės dienai Telšių KC Konkurso laimėtojai
Regioninis piešinių konkursas „Rūšiuoju namuose/darželyje“ Telšių TRATC Konkurso nugalėtojai
 

2020 m.

Respublikinis konkursas
„Darnios mokyklos Kalėdos“
LVJC Konkurso nugalėtojai
Tarptautinis renginys „Knygos savaitė“ Kauno l/d „Rasytė“ Padėka
Plungės rajono ikimokyklinių įstaigų renginys „Darželinukų sporto šventė“  Plungės SRC Pedagogų bėgimo rungtyje-II vieta
Fotografijų konkursas
„Lietuvėlę aš myliu ir darbelį jai skiriu“
Alsėdžių l/d I vieta
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ Plungės M. Oginskio meno mokykla Padėka
2019 m. Respublikinis projektas „Darni mokykla“ Globalaus švietimo savaitė („Iššūkių savaitė“) LVJC Įvertinimas „Viena originaliausių mokyklų“, prizas
Respublikinė pilietinė/socialinė iniciatyva „Man rūpi“   LMNŠC Apdovanojimas
Respublikinis projektas „Kutulio takeliu“ Vilniaus Grigiškių l/d „Pelėdžiukas“ Apdovanojimas
Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės “  RIUKKPA  varžybos LTOK, RIUKKPA I vieta rajone
2018 m. Respublikinio ekologinio konkurso
„Eko takučiu – ten, kur sveika ir skanu“
VšĮ „Ekoagros“ Konkurso nominantai
Respublikinė akcija
„Sveikas vaikas-laimingas vaikas“
Masinis bėgimas „Aš bėgu-2018“
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija Apdovanojimas už masiškumą
Plungės miesto koncertas, skirtas vaikų gynimo dienai „Vaikystės taku“ Plungės kultūros centras Padėka
Šviečiamosios gyvulininkystės programos „Augink, rūpinkis, mylėk“ Kūrybinių darbų konkursas „Gyvulininkystė ir mes“ LR Žemės ūkio ministerija, programa „Leader“ V vietos laimėtojai
Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“  RIUKKPA  varžybos LTOK, RIUKKPA I vieta rajone
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2018“ Plungės M. Oginskio meno mokykla Padėka
2017 m. Masinio vaikų futbolo programa „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“.
Projektas „ Futboliukas“
LFF Suteiktas sertifikatas
LR Aplinkos ministerijos iniciatyva „Europos atliekų mažinimo savaitė“ LR Aplinkos ministerija LR aplinkos ministro padėka
Piešinių konkursas „Mano draugiška šeima“ Plungės PPT Du laureatai
Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projektas
„Saulėto oranžinio traukinio kelionė“
Vilniaus l/d „Rūta“ Padėka
Vakarų Lietuvos konkursas „Saugiausias 2017 metų darželis“ Klaipėdos apskrities VPK Plungės raj. PK I vieta rajone
Regioninis skaitovų konkursas
„Skaityma žemaitiška“
Plungės Žemaičių draugija III vieta
Respublikinis projektas
„Apkabinkime Žemę gerais darbais“
Asociacija „Gyvoji planeta“ Laureatai, diplomas
Respublikinis piešinių ir fotografijos darbų konkursas „Trijų spalvų istorija“ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras I vieta
Rajoninis renginys. Muziejų naktis „Šviesa naktį Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose“ Žemaičių dailės muziejus Padėka
2016 m. Respublikinis ilgalaikis sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“.  Šokio dienos šventė Socialinė iniciatyva „Sveikatiada“ Padėka
Tarptautinis kūrybinių darbų konkursas „Kokia nuostabi mūsų planeta“, skirtas pirmojo žmogaus skrydžio į kosmosą 55 metų sukakčiai paminėti  paroda „Kosmosas – naujos eros gimimas“ Lietuvos etnokosmologijos muziejus (2 dalyviai)  III vieta, padėka už dalyvavimą
2015 m. Regioninis skaitovų konkursas „Skaitymai žemaitiškai“ Plungės Žemaičių draugija Padėka
Plungės rajono savivaldybės skaitovų konkursas „Pasėėlgau žemaitėška žuodė“ Plungės rajono savivaldybė II vieta
Piešinių konkursas „Platelių ežerą matau tokį…“ Žemaitijos nacionalinio parkas I vieta
Plungės rajono ikimokyklinių įstaigų protmūšis, skirtas tarptautinei šokio dienai Plungės l/d „Nykštukas“ I vieta
Regioninis vaikų ir pedagogų foto konkursas „Žiemos eskizai Platelių UDC Geriausiųjų trejetukas
Plungės rajono savivaldybės skaitovų konkursas „Skaityma žemaitiška“ Plungės Žemaičių draugija III vieta
Respublikinis skaitovų konkursas „Skaityma žemaitėška“ Skuodo savivaldybės administracija Padėka
2014 m. Geriausiai tvarkomų Plungės rajono savivaldybės mokyklų edukacinių erdvių apžiūros konkursas Plungės rajono savivaldybės administracija Padėkos raštas
Plungės rajono savivaldybės skaitovų konkursas „Skaitima žemaitėška“ Plungės viešoji biblioteka III vieta
Respublikinis skaitovų konkursas „Skatima žemaitėška“ Skuodo savivaldybės administracija III vieta
2013 m. Respublikinis rudeninių renginių nuotraukų konkursas „Laimėk Dramblį“ UAB „Vaiko erdvė“ Specialus prizas
Plungės rajono savivaldybės skaitovų konkursas “Skaityma žemaitiška“ Plungės Žemaičių draugija Diplomas I vieta,
dvi III vietos
Respublikinis skaitovų konkursas „Skaitima žemaitėška“ Skuodo rajono administracija, Skuodo viešoji biblioteka Dvi padėkos
Plungės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkursas „Mano jausmai“ Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas“ 5 laureatai
Respublikinis vaikų statinių iš smėlio konkursas „Smėlio pasakojimai“ Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija Originaliausias statinys
Tarptautinis mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuolis“ Plungės rajono savivaldybės VSB Padėka
Respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų piešinių paroda „Draugiškos spalvos“ Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“ 2 laureatai
VI-asis Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalis-konkursas „Skambioji daina“ Plungės M. Oginskio meno mokykla Padėka
2012 m. Plungės rajono ir Rietavo savivaldybės skaitovų konkursas „Skaitymai žemaitiškai“ Plungės Žemaičių draugija I, II III vietos
Regioninis skaitovų konkursas „Skaitima žemaitėška 2012“ Skuodo žemaičių draugija 3 padėkos
2011 m. Plungės rajono savivaldybės padėka „Už ilgametį sveikos gyvensenos projektų rengimą, jų įgyvendinimą stiprinant ir saugant savo bendruomenės sveikatą“ Plungės rajono savivaldybės administracija Padėkos raštas
Plungės miesto priešmokyklinukų varžybos „Futboliukas 2011“ VšĮ „Plungės futbolas“ II vieta
Plungės rajono savivaldybės geriausiai tvarkomos mokyklos aplinkos apžiūra – konkursas Plungės rajono savivaldybės administracija II vieta