Menu Close

Dokumentai

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „RŪTELĖ“ DARBO TVARKOS IR DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMŲ ĮFORMINIMO TVARKOS APRAŠAS
PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,RŪTELĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “RŪTELĖ” 2022 M. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTELĖ“ STRATEGINIS 2022 M.
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO”RŪTELĖ” NUOSTATAI
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTELĖ“ ANTSPAUDŲ APYVARTOS TVARKOS APRAŠAS
PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „RŪTELĖ“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „RŪTELĖ“ KOMPIUTERIŲ IR KITŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ JŲ PRIEŽIŪRĄ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTELĖ“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS BEI INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “RŪTELĖ” STRATEGINIS 2020 M.
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “RŪTELĖ” STRATEGINIS 2021 M.
PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTELĖ” NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS
PLUNGĖS LOPŠELIO DARŽELIO „RŪTELĖ“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTELĖ“ IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO/SI PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTELĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTELĖ“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „RŪTELĖ“ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS
PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTELĖ“ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS
PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTELĖ“ VAIKŲ KASDIENINIO ĮSTAIGOS LANKYMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS