Menu Close

Informacija tėvams ir ugdytojams

Skaitiniai tėvams:

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus naujienlaiškis 
Jūsų vaikas – Ikimokyklinukas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimas
Vaiko raida nuo 1 metų iki 3 metų
Mano vaikas – darželinukas
Svarbiausias ikimokyklinuko darbas – žaisti
Kodėl vaikams naudinga nuobodžiauti?
Adaptacija darželyje
Pirmokų adaptacija
Išgirsk mane
Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose
Vaikai, turintys aktyvumo ir dėmesio sutrikimų
Visi skirtingi – visi lygūs
Netinkamas vaiko elgesys?
Pozityvus drausminimas
Kaip padėti šeimai ugdyti vaiko kalbinius gebėjimus?
Mano vaikas mikčioja?
Apie pagalbą mikčiojančiam vaikui
SUP vaikai ikimokyklinėje įstaigoje
Raminantys žodžiai
Bausmės
Vaiko savigarbos, savarankiškumo ir atsakomybės skatinimas
Savarankiškumo ugdymas

Tėvams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams:

Žodynas apie negalias vaikams
SUP vaikų pojūčių aktyvinimas
Nusiraminimo būdai SUP (ir ne tik) vaikams
Logopedo patarimai
Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis
Elgesio ir savijautos ženklai, keliantys nerimą
Konfliktai. Kaip tinkamai juos spręsti
Vaikų psichologinis atsparumas
Sklandaus kalbėjimo sutrikimai
Sulėtėjusi kalbos raida
Kalbos neišsivystymas
Fonetinis kalbos sutrikimas
Fonologinis kalbos sutrikimas
Greitakalbystė
Elektyvus mutizmas
Rašymo sutrikimas
Apie disleksiją paprastai
Skaitymo sutrikimas
Dvikalbystė
Klausos sutrikimas
Įvairiapusis raidos sutrikimas
Savireguliacija
Vaikams apie autizmą
Visi skirtingi – visi lygūs
Įtampos mažinimo būdai
Smurtas prieš vaikus
Išgirsk mane

Kita aktuali informacija:

Valgymo sutrikimai
Pavojai internete
Saugus laikas prie ekrano
Kai vaikas serga I tipo cukriniu diabetu
Tėvų linija
Emocinės paramos linija
Nemokama psichologinė pagalba
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius