Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio – darželio taryba

1. Asta Vyšniauskienė – auklėtoja (pirmininkė); el.pašto adresas: asta.vysnia@gmail.com;

2. Lina Bumblienė – sekretorė, posėdžių sekretorė;

3. Liuda Pakalniškytė – auklėtoja, narė;

4. Loreta Buivydienė – auklėtoja, profsąjungos atstovė;

5. Inga Daugintienė – auklėtojos padėjėja, narė;

6. Jolanta Mažrimaitė – virėja, narė;

7. Martyna Piekuvienė – tėvų atstovė, narė.

Vaiko gerovės komisija

1. Genutė Lukauskienė – logopedė – komisijos pirmininkė; el. pašto adresas: genutelukauskiene@gmail.com;

2. Kristina Valienė – direktorė;

3. Edvina Rimeikė – auklėtoja;

4. Inga Budrytė – auklėtoja;

5. Loreta Urbonienė – auklėtoja.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

1. Kristina Valienė – Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė, komisijos pirmininkė; el. pašto adresas:                                                   rutele@plunge.lt;

1. Dalia Mačiuitienė – auklėtoja-metodininkė, komisijos sekretorė;

2. Lidija Poškuvienė –  auklėtoja-metodininkė ;

4. Martyna Piekuvienė – tėvų atstovė;

5. Dangirutė Vaškienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė.

 

Antikorupcijos komisija

1. Jūratė Gedvilaitė – direktorės pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė, el.pašto adresas: gedvilaite9@gmail.com;

2.Augenija Vosylienė – auklėtoja;

3. Ramutė Jonušienė – auklėtoja;

4. Lolita Doviltienė – meninio ugdymo mokytoja;

5. Rima Selkauskienė – auklėtojos padėjėja.