Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio – darželio taryba

1. Simona Staniuvienė – mokytoja (pirmininkė);
2. Lina Bumblienė – sekretorė, posėdžių sekretorė;
3. Loreta Urbonienė – mokytoja, narė;
4. Aušra Barodzisienė – mokytoja, profsąjungos atstovė;
5. Eugenija Bumblienė – mokytojo padėjėja, narė;
6. Jolanta Vilnienė – vaikų maitinimo organizatorė, narė;
7. Monika Lukšė – tėvų atstovė, narė;
8. Kristina Gelumbickienė – tėvų atstovas, narė.

Vaiko gerovės komisija

1. Inga Budrytė – mokytoja – komisijos pirmininkė; el. paštas: ingute95x@gmail.com
2. Genutė Lukauskienė – švietimo pagalbos specialistė;
3. Dalia Milašienė – – švietimo pagalbos specialistė;
4. Edvina Rimeikė – mokytoja;
5. Kristina Valienė – direktorė;
6. Jūratė Gedvilaitė – pavaduotoja ugdymui;
7. Plungės Visuomenės sveikatos biuro specialistas.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

1. Kristina Valienė – Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė, komisijos pirmininkė; el. paštas:                                                   rutele@plunge.lt;
2. Dalia Mačiuitienė – mokytoja-metodininkė, komisijos sekretorė;
3. Aušra Barodzisienė – mokytoja-metodininkė;
4. Kristina Gelumbickienė – tėvų atstovė;
5. Dangirutė Vaškienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė.

 

Antikorupcijos komisija

1. Jūratė Gedvilaitė – direktorės pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė, el. paštas: gedvilaite9@gmail.com;
2.Augenija Vosylienė – mokytoja;
3. Ramutė Jonušienė – mokytoja;
4. Lolita Doviltienė – meninio ugdymo mokytoja;
5. Rima Selkauskienė – mokytojo padėjėja.

 

Psichologinio smurto darbe atvejo nagrinėjimo komisija

1. Simona Staniuvienė – mokytoja, komisijos pirmininkė, el. paštas: mobingas.rutele@gmail.com
2. Rima Selkauskienė – mokytojo padėjėja;
3. Inga Budrytė – mokytoja, komisijos sekretorė.