Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio – darželio taryba

1. Lidija Poškuvienė – mokytoja (pirmininkė);
2. Lina Bumblienė – sekretorė, posėdžių sekretorė;
3. Loreta Urbonienė – mokytoja, narė;
4. Aušra Barodzisienė – mokytoja, profsąjungos atstovė;
5. Eugenija Bumblienė – mokytojo padėjėja, narė;
6. Jolanta Vilnienė – vaikų maitinimo organizatorė, narė;
7. Martyna Piekuvienė – tėvų atstovė, narė;
8. Lina Rimkienė – tėvų atstovė, narė.

Vaiko gerovės komisija

1. Genutė Lukauskienė – logopedė – komisijos pirmininkė; el. pašto adresas: genutelukauskiene@gmail.com;
2. Kristina Valienė – direktorė;
3. Edvina Rimeikė – mokytoja;
4. Inga Budrytė – mokytoja;
5. Loreta Urbonienė – mokytoja.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

1. Kristina Valienė – Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė, komisijos pirmininkė; el. pašto adresas:                                                   rutele@plunge.lt;
2. Dalia Mačiuitienė – mokytoja-metodininkė, komisijos sekretorė;
3. Lidija Poškuvienė –  mokytoja-metodininkė ;
4. Martyna Piekuvienė – tėvų atstovė;
5. Dangirutė Vaškienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė.

 

Antikorupcijos komisija

1. Jūratė Gedvilaitė – direktorės pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė, el.pašto adresas: gedvilaite9@gmail.com;
2.Augenija Vosylienė – mokytoja;
3. Ramutė Jonušienė – mokytoja;
4. Lolita Doviltienė – meninio ugdymo mokytoja;
5. Rima Selkauskienė – mokytojo padėjėja.