Menu Close

COVID-19

Aktuali informacija dėl Koronaviruso – COVID-19

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTELĖ“ DOKUMENTAI

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTAI

LR VYRIAUSYBĖS, ŠMSM, SAM DOKUMENTAI

 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“
  2022 m. balandžio 29 d. Nr. V-847
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2022 m. kovo 31 d. Nr. V-672
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2022 m. vasario 24 d. Nr. V-421
 • LR Sveikatos apsaugos ministro ĮSAKYMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. v-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
  2022 m. vasario 22 d. Nr. V-376
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. Spalio 12 d. sprendimo Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ pakeitimo“
  2022 m.  vasario 22d. Nr. V-383
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrimo ugdymo įstaigose“ pakeitimo“
  2022 m. vasario 22 d. Nr. V-384
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2022 m. vasario 22 d. Nr. V-385
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2022 m. sausio 14 d. Nr. V-67
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“
  2022 m. sausio 14 d. Nr. V-73
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl kvėpavimo takų asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros bei stacionariose ir nestacionariose su apgyvendinimu susijusiose socialinių paslaugų įstaigose pagal saugumo lygius“
  2022 m. sausio 14 d. Nr. V-66
 • LR Sveikatos apsaugos ministro ĮSAKYMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
  2022 m. sausio 14 d. Nr. V-75
  Izoliavimo taisykles priedai
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. Birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo”
  2021 m. lapkričio 26 d. Nr. V-2696
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo“
  20218 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2625
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ pakeitimo“
  20218 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2629
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo“
  2021 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2550
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2558
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2559
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2560
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2021 m. lapkričio 15 d. Nr. V-2582
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2561
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. Sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo“
  2021 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2552
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo”
  2021 m. spalio 18 d. Nr. V-2345
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos”
  2021 m. spalio 12 d. Nr. V-2273
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
  2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-2111
 • LR Sveikatos apsaugos ministro ĮSAKYMAS “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. Kovo 12 d. Įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID -19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”
  2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2142 ir Izoliavimo taisykles priedai
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS ” Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. Sprendimo Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“ pakeitimo”
  2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1961
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021-07-26 gautas raštas “Dėl ugdymo organizavimo 2021-2022 mokslo metais”
  “Dėl ugdymo organizavimo 2021-2022 mokslo metais”
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. Lapkričio 6 d. Sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo”
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a57992e2d9dd11eb866fe2e083228059?fbclid=IwAR1ysWVj41m-LwZ7ROMi3GQMkzIwfvn2w0qfG-ZS0QPXzvQJFoGx9inun88
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo”
  DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1259)
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  pakeitimo.
    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/08e79b50ba6d11eb91e294a1358e77e9
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 balandžio 12 d. sprendimo Nr. V – 785 “Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose” pakeitimo.
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/773ba882a3a211ebb458f88c56e2040c
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose”
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4abf52629c1911eb998483d0ae31615c
 • LR Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. NUTARIMO Nr. 544 “Dėl darbų ir veiklų sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo”
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/de290c848e1d11eb998483d0ae31615c
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS  “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  gegužės 29 d. sprendimo Nr. V – 1336 “Dėl tyrimų dėl COVID – 19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo”
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2fa2a3f28b4e11eb998483d0ae31615c
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” (Suvestinė redakcija nuo 2021-02-27)
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443/asr
 • LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo NR. V – 2543 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo”
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b6aa2f62787711eb9fc9c3970976dfa1
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis “Dėl švietimo veiklų karantino laikotarpiu” 
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 2020 11 06 Nr. V – 2543
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V – 1487 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimas 2020 10 28 Nr. V – 2385  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8dead2218f411eb9604df942ee8e443
 • Dėl COVID – 19 ligos (Koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo siekiant išvengti tolesnio COVID – 19 ligos plitimo savivaldybės teritorijoje 2020 10 16 
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V – 1487 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimas 2020 10 13 Nr. V – 2263
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39e038810d5111ebbedbd456d2fb030dhttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/39e038810d5111ebbedbd456d2fb030d
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V – 1487 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimas2020 10 06 Nr. V – 2197 
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/84fd4e4207aa11ebbedbd456d2fb030d
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V – 1487  “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimas.2020 09 22 Nr. V – 2090
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7569f1a0fce111eab72ddb4a109da1b5
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS “Dėl pavedimo teikti informaciją” 2020 08 25 Nr. V – 1907
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/651d7190e6bc11ea8d16c98db9b69006
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo NR. V – 1487 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo. 2020 08 17 Nr. V – 1840
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8f5b1a0e09911ea8f4ce1816a470b26
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 2020 06 15 Nr. V – 1487
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/45eb0961e09d11ea8f4ce1816a470b26
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V – 1116 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo“ 2020 05 22 Nr. V – 1269
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fbda12519e4b11eaa51db668f0092944
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija  „Dėl prevencinių tyrimų ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams“
  2020 05 21 Nr. (10.2.2.9.-411)10 – 3738
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietos“2020 05 11 Nr. V – 1118
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f7773201940611eaa51db668f0092944
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 2020 05 11 Nr. V – 1116 
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d26e2590940611eaa51db668f0092944
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ĮSAKYMAS „Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimas“ 2020 03 23 Nr. V – 483 
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija: DĖL Švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo 2020-03-16 Nr. LSPA III-1
  2020 m. kovo 16 d. Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo