Menu Close

Psichologinio saugumo užtikrinimas

PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“, siekdamas užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą žemiau pateikia informaciją kaip bendruomenės nariai, galimai patyrę ar pastebėję psichologinio smurto ar mobingo atvejį Mokykloje, gali pranešti:

  • informuojant raštu savo tiesioginį vadovą arba direktoriaus įsakymu paskirtą atsakingą asmenį.
  • registruojant psichologinio smurto ar mobingo atvejį Mokyklos internetiniame puslapyje ld.rutele.lt pasirinkus Psichologinio saugumo užtikrinimo skiltį ir užpildant Galimų psichologinio smurto atvejų anketą.
    DARBUOTOJŲ GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJŲ DARBE ANKETA
  • pateikus reikiamą informaciją arba siunčiant elektroninį laišką adresu mobingas.rutele@gmail.com arba rutele@plunge.lt, nurodant informaciją: asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir/ar tel. Nr.), įvykio datą (arba periodą nuo – iki), galimus iniciatorius, nukentėjusius, liudininkus, pranešimą pildančio asmens sąsajas su įvykiu, detalų įvykio aplinkybių aprašymą, siūlomas prevencines priemones (jei esama pasiūlymų).

Konfidencialumas garantuojamas.