Menu Close

Lengvatos

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2021 m. spalio 28 d. Nr. T1-259
Plungė

Smulkesnė informacija:  spauskite čia

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-259 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-90
Plungė

Smulkesnė informacija:  spauskite čia