Menu Close

Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis


Pareigų pavadinimas
Darbuotojų, etatų skaičius 2019 metų sausio mėn.
Direktorius 1 (1 etatas)  
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1( 0,5 etato)  
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 1 (1 etatas)  
Logopedas 1 (1 etatas)  
Specialusis pedagogas 1 (0,25 etato)  
Meninio ugdymo mokytojas 1 (1 etatas)  
Auklėtojas metodininkas 10 (po 1 etatą)  
Auklėtojas vyresnysis 8 (po 1 etatą)  
Vaikų maitinimo organizatorė 1 (0,5 etato)  
Duomenų bazių valdymo ir dokumentų koordinavimo specialistas 1 (0,5 etato)  
Sandėlininkas 1 (1 etatas)  
Virėjas 3 (po 1 etatą)  
Neformaliojo ugdymo organizatorius 1 (0,3 etato)  
Sekretorius 1 (0,5 etato)  
Auklėtojo padėjėjas 12 (po 1,1 etato)  
Skalbėjas 1 (1 etatas)  
Valytojas 1 (1 etatas)  
Kiemsargis 1 (1 etatas)  
Sargas 2 (po 1 etatą)  
Sargas 1 (0,5 etato)  
Pagalbinis darbininkas 1 (1 etatas)  
Pastatų priežiūros darbininkas 1 (1 etatas)