Menu Close

Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis 2024 m. sausio mėn.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimai Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1 Vadovas, vadovo pavaduotojai 2,75 2831,59
2 Švietimo pagalbos specialistai 2 1933,32
3 Pedagogai 21,65 1967,89
4 Mokytojo padėjėjai (darbui su spec. poreikių vaiku) 6 1032,94
5 Kvalifikuoti darbuotojai
(A lygis)
0,9 535,62
6 Kvalifikuoti darbuotojai
(C lygis)
19,35 929,72
7 Darbininkai 2,9 893,20

Darbuotojų darbo užmokestis 2023 m. sausio mėn.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimai Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
1 Vadovas, vadovo pavaduotojai 2,75 2466,36
2 Švietimo pagalbos specialistai 1,5 1343,85
3 Pedagogai 21 1750,60
4 Mokytojo padėjėjai (darbui su spec. poreikių vaiku) 4 953,25
5 Kvalifikuoti darbuotojai
(A lygis)
0,55 460,35
6 Kvalifikuoti darbuotojai
(C lygis)
19,35 916,79
7 Darbininkai 2,8 784,00