Menu Close

Darbuotojai

Pareigybių pavadinimai Darbuotojų skaičius
Direktorius 1
Pavaduotojas ugdymui 1
Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams 1
Švietimo pagalbos specialistas 2
Meninio ugdymo mokytojas 1
 Mokytojas metodininkas 9
Vyr. mokytojas 8
Mokytojas 5
Mokytojo padėjėja ugdymui 6
Mokytojo padėjėja 14
Sekretorius 1
Vaikų maitinimo organizavimo specialistas 1
Duomenų bazių valdymo ir dokumentų koordinavimo specialistas 1
Neformaliojo ugdymo organizatorius 3
Sandėlininkas 1
Virėjas 3
Skalbėjas 1
Valytojas 1
Darbininkas statinių priežiūrai 1
Kiemsargis 1