Menu Close

Finansinės ataskaitos

2024 m.
I ketvirtis.
2024 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2023 m.
I ketvirtis.
2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

II ketvirtis.
2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

III ketvirtis.
2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

IV ketvirtis.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m.
I ketvirtis.
2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

II ketvirtis.
2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

III ketvirtis.
2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

IV ketvirtis.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m.
I ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

II ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

III ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

IV ketvirtis.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m.
I ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

II ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

III ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

IV ketvirtis.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIEDAI 2020 M. 

2019 m.
I ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

II ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

III ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

IV ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA