Menu Close

Biudžeto ir finansinės ataskaitos

2022 m.
I ketvirtis.
2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 m.
I ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

II ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

III ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

IV ketvirtis.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m.

I ketvirtis.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

II ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

III ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

IV ketvirtis.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIEDAI 2020 M. 

2019 m.
I ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

II ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

III ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

IV ketvirtis.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
ATASKAITA BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA