Menu Close

Darželis pripažintas įstaiga, teikiančia ekologiško viešojo maitinimo paslaugą

Viešoji įstaiga „Ekoagros“ vadovaudamasi Maisto tvarkymo veiklos vykdytojų veiklos kontrolės ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Žemės ūkio ministro 2009-05-04 įsakymu Nr. 3D-309 su vėlesniais pakeitimais ir / ar papildymais (toliau – MĮ), 2023-01-11 nutarimo Nr. NUT-K-23-00011 pagrindu, Plungės lopšeliui – darželiui „Rūtelė“ (Reg. Nr. 220066Pv) išdavė sertifikatą Nr. SER-K-23-00017.
Šiuo sertifikatu pažymima, kad darželio maitinimo veikla ženklinama sidabriniu ženklu (ekologiškumo procento intervalas 60 – 89,99 proc.), gaminamas ekologiškas maistas vaikams iš 82 proc. ekologiškų žaliavų nuo visų įsigyjamų produktų.
Viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklas gali būti naudojamas ekologiško viešojo maitinimo veiklos reklamos tikslais, neklaidinant vartotojų, stenduose, plakatuose ir kt. nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.