Menu Close

Konferencijos „Emocinis vaikų intelekto ugdymas“ atgarsiai

Gegužės 10 dieną Plungės lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ vyko respublikinė ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinė konferencija „Emocinis vaikų intelekto ugdymas“. Konferencijoje dalyvavo, savąja patirtimi ir kasdienio darbo iššūkiais dalijosi Plungės, Rietavo pedagogai, logopedai ir specialieji pedagogai, Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio atstovai. Mūsų darželio logopedė-spec. pedagogė Dalia Milašienė skaitė pranešimą „Emocijų kalbos ugdymas“. Refleksijos metu konferencijos dalyviai išgrynino nuomonę – darnaus vystymosi strategijos tikslai iki 2030 m. gali būti įgyvendinami ugdant tik visos bendruomenės emocinį raštingumą.