Menu Close

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija 2022 m. gruodžio 7 d. įvertino Plungės l/d „Rūtelė“ 2023–2028 m. sveikatos stiprinimo programą „Rūteliukai sveikatukai“ ir priėmė sprendimą pripažinti Mūsų mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla.
Programos „Rūteliukai sveikatukai“ tikslas – bendromis pedagogų ir šeimos pastangomis ugdyti sveikatai palankaus gyvenimo būdo įgūdžius stiprinant Mokyklos bendruomenės narių sveikatą bei kuriant sveikatai palankią aplinką.
Programos uždaviniai:

  1. Ugdyti bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžius formuojant atsakingą požiūrį į sveikatą.
  2. Skatinti pedagogų kompetencijų tobulinimą sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityse.
  3. Kurti patrauklią bei saugią ugdymo/si aplinką.