Menu Close

Plungės lopšeliui – darželiui „Rūtelė“ ekologiško viešojo maitinimo paslaugos tiekėjo sertifikatas

Antrus metus iš eilės Plungės lopšeliui – darželiui „Rūtelė“ išduotas viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklas – sidabrinis.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“ vadovaudamasi Maisto tvarkymo veiklos vykdytojų veiklos kontrolės ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Žemės ūkio ministro 2009-05-04 įsakymu Nr. 3D-309 su vėlesniais pakeitimais ir/ar papildymais, 2023-11-10 nutarimo Nr. NUT-K-23-00565 pagrindu veiklos vykdytojui (Reg. Nr. 220066Pv) išdavė sertifikatą Nr. SER-K-23-00608.
Šiuo sertifikatu pažymima, kad darželio maitinimo veikla ženklinama sidabriniu ženklu (ekologiškumo procento intervalas 60 – 90 proc.), gaminamas ekologiškas maistas darželio vaikams naudojant nuo 70 proc. iki 85 proc. ekologiškų žaliavų nuo visų įsigyjamų produktų.
Viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklas gali būti naudojamas ekologiško viešojo maitinimo veiklos reklamos tikslais, neklaidinant vartotojų, stenduose, plakatuose ir kt. nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.