Menu Close

Šventė ,,Kartu Lietuvoje“

Lietuva, Lietuvos valstybingumas, nepriklausomybė – tai temos svarbios visiems, ir mažiems ir dideliems. Minėdami Vasario 16-ąją, rinkomės į šventę ,,Kartu Lietuvoje“. 💛💚❤️Jos metu pakartojome, ką jau gerai žinome apie Lietuvą, jos gamtą, miestus, upes, žmones, susipažinome su įvairiomis tautomis draugiškai gyvenančiomis Lietuvoje. Mūsų draugiškoje ir didelėje darželio šeimoje yra vaikų, kurių vienas iš tėvelių ar abu, yra ne lietuviai, todėl minėdami savo tautinę šventę supažindinome vaikus su Indijos, Bulgarijos ir Ukrainos tautų kultūromis. Vajus pamokė visus vaikus pasisveikinti indiškai, Evelina ir Maja – padeklamavo eilėraštuką ir padainavo bulgariškai, o David – ukrainietiškai. Mūsų kolegės Olga ir Viktorija padainavo ukrainietišką dainą ir pakvietė visus pašokti ratelį. Skambėjo posmai ir dainos apie draugus ir draugystę, apie džiaugsmą būti kartu.